Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.8 - b.1) - Versiyon Değişiklikleri

 • Uygulama açılışında meydana gelen bağlantı hatası giderildi.
 • Ödeme işlemlerinde tutarı girilmemiş ödeme türü tarihlerinin kaydedilmesi engellendi.
 • Test Sınavı Oluşturma işlemine seçili sınavdan kopya sınav oluşturma özelliği eklendi.
 • Uygulama içi bazı bölümlerde gösterilen öğretmen listeleri sadece aktif öğretmenleri gösterecek şekilde düzenlendi.
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında gizlenen arka plan hatası giderildi (Sınavı Öğretmene Atama İşlemi)
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında sınav listesinin altındaki Footer kaldırıldı.
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında sınav dersleri listesinin altındaki Footer kaldırıldı.
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında sınavı öğretmene atama işlemini temizleme butonu eklendi.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.9) - Versiyon Değişiklikleri

 • Sınıfların Ders Atamalarındaki açılış hatası giderildi.
 • Ders Tanımlamalarından "Ders Grubu" bilgisi kaldırıldı.
 • Sınıfların Ders Atamaları dönem bazlı çalışmaya göre ayarlandı.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.8) - Versiyon Değişiklikleri

 • Mikro muhasebe uygulamasına ödeme aktarımına daha önce aktarılmış kayıtların tekrar aktarılması özelliği eklendi.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.7) - Versiyon Değişiklikleri

 • Mikro muhasebe uygulamasına ödeme aktarımında peşinat düzenlemesi yapıldı.
 • Yapılan ödemeler listesi ekranında peşinat düzenlemesi yapıldı.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.6) - Versiyon Değişiklikleri

 • Mikro muhasebe uygulamasına öğrenci aktarımında düzenlemeler yapıldı.
 • Mikro muhasebe uygulamasına aktarımda bölüm tanımlamaları kontrol işlemi düzenlendi.
 • Faturalandırma işlemlerindeki Hızlı Tarih ve Sayı düzenleme işlemine Mikro Muhasebeye aktarım alanları da eklendi.
 • Görsel temalar güncellendi.
 • Uygulama nesne geliştirmeleri yapıldı.
 • Ücret ekleme işlemindeki peşinat girişi yeniden düzenlendi.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.5) - Versiyon Değişiklikleri

 • Mikro muhasebe uygulamasına öğrenci aktarımı değiştirildi. Her döneme kaydedilen öğrenciler ayrı ayrı aktarılıyordu, yeni sistemde tüm dönemlerdeki öğrenciler tek olarak aktarılacak.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.4) - Versiyon Değişiklikleri

 • Taksit bilgilendirme formu düzenlendi.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.3) - Versiyon Değişiklikleri

 • Taksit bilgilendirme formuna "İade Bilgisi" eklendi.
 • Ücret silme işlemlerine peşinat ve iade bilgisi kontrol eklenerek silinmesi engellendi.
 • Ücret detay bilgileri ekranına "Peşinat Sil" ve "İade Sil" özellikleri eklendi.
 • Test Sınavları - Sonuç Hesaplamaları ekranındaki "Cevap" bilgisi kaldırıldı.

eDuCa Eğitim Kampüs Otomasyonu v.1.3 (r.7 - b.2) - Versiyonu Öncesi Bütün Değişiklikler

 • Test Sınavlarına Cevap Anahtarı Yazdırma Eklendi.
 • Ödeme düzenleme işlemindeki öğrenciid bağı kopması düzeltildi.
 • Çıkış Yapan Öğrenci işlemine ücret bilgilerinin bitiş tarihlerini güncelleme eklendi.
 • Öğrenci Bilgileri ekranına “Seçili Öğrenci Çıkış Yaptı” butonu eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerine birden fazla aynı ücret türü düzenlemesi yapıldı.
 • Faturalandırma işlemine ücret id kontrolü eklendi.
 • Öğrenci Arşivleme Sistemi ödemesini yapmayan öğrenciler ve yapılan ödemelere göre eksik faturası bulunan öğrencilere göre engellendi.
 • Muhasebe sistemine aktarılan ödemenin düzenleme engeli kaldırılarak düzenleme kilidi eklendi.
 • Öğrenci ekleme yöntemlerine “Başka Okuldan Öğrenci Ekleme” eklendi.
 • İade işlemlerine havale ile iade eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerinde fatura oluşturma işlemi seçimlik yapıldı.
 • Faturalandırma işlemlerinde ücretin fatura net tutar bilgisinin boş olup olmadığının kontrolü eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerinde varsayılan olarak Mikro Muhasebeye aktarımı yapılmamış kayıtlar getirilecek şekilde yeniden düzenlendi.
 • Makbuz işlemlerine “Tahsilat Makbuzları” ve “İade Makbuzları” alt filtrelemeleri eklendi.
 • İade ödeme işlemine tediye makbuzu hazırlama özelliği eklendi.
 • İade Edilen ücretler ile ilgili iade ödeme işlemi eklendi.
 • Ücret detaylarına “İade” bilgisi eklendi.
 • Ücret detaylarındaki “Peşinat” bilgisi kilitlendi.
 • Makbuz işlemlerine “Makbuz Hazırlayan” ve “İptal İşlemini Yapan” bilgileri eklendi.
 • Makbuz işlemlerinden “Ekle” ve “Düzenle” özellikleri kaldırıldı.
 • Ana menüdeki “Makbuz Hazırlama” menüsü “Makbuz İşlemleri” olarak değiştirildi.
 • Hazırlanan makbuzlar öğrenciler ile ilişkilendirildi.
 • Ödeme işlemlerinde ödeme tarihi kontrolü eklendi.
 • Makbuz işlemlerine kullanıcı log tutma özelliği eklendi.
 • İptal edilen makbuzları hangi kullanıcının iptal ettiği bilgisi tutulmaya başlandı.
 • Peşinat ödemesi yapılmış ücret bilgilerinin silinmesi engellendi.
 • Öğrenci bilgileri ekranındaki kaybolan Veli Bilgileri ekranı geri getirildi.
 • Taksit bilgi düzenlemesi “Taksit Tutar Aşımı Düzenleyebilme” yetkisine göre uyarlandı.
 • Kullanıcı yetkilendirmelerine “Taksit Tutar Aşımı Düzenleyebilme” yetkisi eklendi.
 • Makbuzlarda Kredi Kartı Banka Adı bilgisinin çıkması sağlandı
 • “Öğrenci Sözleşmesi v1”, “Öğrenci Sözleşmesi v2”, “Taksit Bilgilendirme Form” raporlamalarına teşvik bilgisi eklendi.
 • Ücretlendirme ekranında indirimler bölümü sağa yaslandı. Açılır-kapanır duruma getirildi.
 • Ücretlendirme işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Mikro Muhasebe uygulaması senkronizasyon işlemleri için gerekli kontroller ve veri girişleri düzenlendi.
 • Bölüm silme işlemleri değiştirildi.
 • Mikro Muhasebe uygulaması senkronizasyon işlemleri yapıldı.
 • Faturalandırma işlemlerinde gereksiz fonksiyonlar çıkartıldı.
 • Ücretlendirmelerde değişik düzenlemeler yapıldı.
 • Mikro Muhasebe Otomasyonuna entegrasyon işlemleri düzenlendi.
 • Konu Tanımlamaları ekranındaki yazdırma işlemi düzenlendi.
 • Menülerdeki gridlerin otomatik yazdırma işlemi düzenlendi.
 • Yapılan Ödemeler Listesine Ödeme Türü eklendi.
 • Hızlı Öğrenci Bilgileri Güncelleme işlemine log tutma özelliği eklendi.
 • Kullanıcı, Öğretmen ve Öğrenci kullanıcıları için Hızlı Erişim Çubuğu menüleri özelleştirilebilir hale getirildi.
 • Uygulamanın tüm menülerine Hızlı Erişim Çubuğuna ekleme özelliği eklendi.
 • Sınıf Tanımlamalarına bağlı olduğu okul seçimi eklendi.
 • Test Sınavları ekranlarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Öğrenci Gözlem Formuna arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Okul Sınavlarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Ödev Analizlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Günlük Ödev Analizlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Etüt İşlemlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi Girişlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Konu tanımlamalarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Ders Grup Dersleri tanımlamalarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Ders Gruplarına arşivleme özelliği eklendi.
 • Öğrenci Tanımlamaları ekranına hızlı bilgi güncelleme özelliği eklendi.
 • Makbuzlara Teslim Eden, Teslim Alan bilgileri eklendi.
 • Ana bilgisayar yönetici modülünde gösterilen Çöp Verileri Temizle butonunun fonksiyonu genişletildi.
 • Planlama modülü ve raporlama düzenlemeleri yapıldı.
 • Fatura tarih ve sayısını kullanıcının düzenleyebilmesi için seçenek eklendi
 • Sabit bilgiler ekranına makbuz logosu eklendi.
 • Uygulamanın simge durumuna küçültülerek geri eski konumuna getirilmesindeki yok olma sorunu giderildi.
 • Makbuz numarası, makbuz tarihine göre sistemdeki daha önce kesilen makbuzlara göre otomatik olarak arttırılacak şekilde düzenlendi.
 • Sisteme makbuz eklendiğinden itibaren silinemeyecek sadece iptal edilebilecek.
 • Banka havalesi ile yapılan ödeme hariç diğer bütün ödemelerde makbuz işlemi otomatik düzenlenecek ve ekrana getirilecek.
 • Banka havalesi ile yapılan ödeme var ise diğer tür ödemeler engellendi. Örneğin; Banka havalesi ile kredi kartı ödemesi aynı anda kullanılamayacak
 • Yeni makbuz tasarımı yapıldı.
 • Makbuz yazdırma işlemi düzenlendi.
 • Mikro Muhasebe uygulaması ile etkileşimli aktarım işlemleri düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulamasındaki Yapay Algoritma, Standart Algoritmaya göre yeniden düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulaması içindeki kontroller düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulamasındaki menüler yeni sisteme göre yeniden düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulamasında bulunan okutma kalitesi bilgileri yeni sisteme göre değiştirildi.
 • Optik Okutma uygulamasına seçilen dizindeki optik formların seçimli olarak okutulması özelliği eklendi. İlk dizin seçiminde bütün formlar seçili olarak getiriliyor. Kullanıcı isterse okutulacak formları ayrıca seçebiliyor.
 • Optik Okutma uygulamasındaki eski sonuç dosyasına ekleme yaparken ekrana gelen boş satırlar kaldırıldı.
 • Optik Okutma uygulamasına otomatik döndürme özelliği eklendi.
 • Optik Okutma uygulamasına Standart Algoritma eklendi.
 • Tüm uygulamalar yeni versiyona göre düzenlendi. (RAD.10.1.Upt.2)
 • Yeni öğrenci kayıt yapılırken ücretlendirme ekranına geçerken veren hata giderildi.
 • Öğretmen > Öğretmen Tanımlamaları > Görevlendirildiği Okullar sütununun filtrelemesi düzenlenecek. (Tek okul bazlı çalışmıyor)
 • Fatura hazırlama işlemindeki KDV tutarsızlıkları giderildi.
 • Fatura filtreleme özelliklerine ek olarak “Fatura Tutarı Tutmayan Kayıtlar” özelliği eklendi.
 • Fatura yazdırma işlemi öncesi hatalı kayıt kontrolü, basılmamış fatura kontrolü ve girilmemiş muhatap bilgisi kontrolü eklendi.
 • Ücret bilgilerindeki KDV oranı gösterimi düzeltildi.
 • SMS İşlemleri sol alandaki smsleri tek tek seçme özelliği düzeltildi
 • SMS İşlemleri menüsüne sol alandaki sms referans listesine sağ tık silme özelliği eklendi.
 • Öğretmen Modülü - Rehberlik Görüşmesi ekranı Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Sonuç Listeleri ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Sonuç Karneleri ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Sonuç Hesaplama ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Öğrenci Cevapları ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Test Sınavı Oluşturma ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Kazanımlar Raporu ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Kazanımlar Bilgi Girişi ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Davranışlar Raporu ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Davranışlar Bilgi Girişi ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Öğrenci Durum Analizi ekranı Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Kitap Okuma ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Okul Sınavları ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Günlük Ödev Analizi ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Ödev Analizi ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Bireysel konu Analizi ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Veli Görüşme ekranı Sınıf Ders Öğretmeni, Sınıf Öğretmen ve Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Öğrenci Tanımlamaları ekranı Sınıf Ders Öğretmeni, Sınıf Öğretmen ve Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • “Ders Dağıtım > Öğretmen Ders Atamaları” altında Aktif Kayıtların yanı sıra Pasif Kayıtları da listeliyor program. Pasif kayıtlar kaldırılabilir yahut bir Aktif / Pasif seçim butonu açılabilir.
 • Detaylı Öğrenci Durum Analizi raporuna öğretmen görüşleri eklenecek
 • Öğrenci durum analizi sınav sonuçları çoklu gösterim hatası düzeltildi.
 • Yedekleme işlemi nesne kullanımı değiştirildi
 • Faturalandırma işlemlerine faturanın kesilecek adedinin, çalışılan dönemin başlangıç - bitiş tarihlerine göre aradaki ay sayısı baz alınarak otomatik getirtilmesi sağlandı. Ayrıca fatura kesilen ayın bölen değeri bu başlangıç - bitiş tarihlerine göre otomatik getirtiliyor.
 • Analiz > Ödev Analizi altında sınıflara ödev verdikten ve yapan - yapan yapmayan öğrencileri kontrol ettikten sonra ödevi düzenlemek gerektiğinde (Ödev metninde bir yazım hatası) kaydetme işleminde yapan - yapmayan öğrencileri siliyor. Çok uğraştırıyor. :)
 • Faturalandırma işlemleri dönem başlangıç ve bitiş tarihlerine göre otomatik bölme işlemi eklendi
 • Öğrenci ücret başlangıç ve bitiş tarihilerine göre faturalandırma işlemleri düzenlendi
 • Öğrenci ücretlendirme türlerine, ücretin başlangıç ve bitiş tarihleri eklendi
 • Öğretmen Modülünde ödev işlemleri öğretmen ve dönem bazlı işlevselleştirildi.
 • Ders Grup Dersleri atama işlemi dönem bazlı işlevselleştirildi.
 • Konu Tanımlamaları giriş ekranındaki Okul Bağlantısı kırılmış! Hangi okul seçilirse seçilsin Anaokulu Konu Tanımlama Ekranı geliyor.
 • Faturalandırma işlemlerine öğrencinin tüm faturalarını gösterme ekranı eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi bilgi girişine Toplu Bilgi Ekleme özelliği eklendi.
 • Öğrenci Durum Analizi raporlamasına Detaylı raporlandırma eklendi
 • Planlama işleminde etkinlik türü düzenlendi
 • Planlama işlemine Sınıf görevlendirme eklendi.
 • Ayarlar menüsüne e-Mail Bağlantı Ayarları eklendi
 • Öğrenci Serbest Listelerine fatura kesilecek kişi bilgileri eklendi
 • Günlük Ödev Analizi ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Ödev Analizi ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Kitap Okuma ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Okul Sınavları ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Otomatik Parametre Başlık oluşturma eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi ekranına toplu bilgi girişi eklendi.
 • Uygulama içi görseller ve menü dizaynları düzenlendi.
 • Uygulama içi yetkilendirmeler düzenlendi.
 • Optik okutma Uygulaması düzenlendi.
 • A4 sayfaya ikili fatura basımı eklendi.
 • Taksit tutarı düzenleme işleminde ödemesi yapılmış bir tutar var ise bu tutarın altında taksit tanımlaması engellendi.
 • Ücret gurubunun toplam ücret tutarı ile planlanan taksitlendirmelerin toplam tutarlarının eşitlenmesi sağlandı. Bundan sonra farklılık olması halinde düzeltilene kadar ekrandan çıkış yapılamayacak.
 • Ödemesi bulunan ücret gurubunun silinmesi engelendi.
 • Ödemesi bulunan ücret gurubuna yeniden otomatik taksitlendirme yapılması engellendi.
 • Ödemesi bulunan taksit bilgisinin silinmesi engellendi. 
 • Mikro Muhasebe uygulamasına aktarımı yapılmış ödemelerin silinmesi engellendi. Bundan sonra silinemeyecek
 • Ödeme işlemlerine, tutar, banka, tarih ve çek bilgisi kontrolleri eklendi. Bundan sonra eksik bilgisi olan kayıtlar eklenemeyecek.
 • Ödeme alma işlemlerine Kredi Kartı Banka listesi getirtildi.
 • Kredi Kartı Banka tanımlamaları menüsü eklendi.
 • Lisanslama modülü güncellendi.
 • Öğrenci listesi sığ tık menüsüne e-Okul’dan bilgileri güncelleme özelliği eklendi.
 • Listeler menüsüne alınan ödemeleri Mikro Muhasebe uygulamasına aktarma menüsü eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerine Mikro Muhasebe uygulamasına aktarma özelliği eklendi.
 • Ayarlar menüsüne Mikro Muhasebe entegrasyon parametreleri eklendi.
 • Ücret ekleme işlemine KDV Oranı bilgisi eklendi.
 • Uzak veritabanı bağlantısı ve çoklu bağlantı seçeneği eklendi.
 • Lisanslama modülü geliştirildi.
 • Öğretmenlerin Görevlendirildikleri Okullar bilgisi ile Uygulamanın Öğretmen Girişi ekranı ilişkilendirildi. Uygulamaya giriş yapan öğretmenler, görevlendirildikleri okullar arasında geçiş yapabilecekler.
 • Öğretmen Detay Bilgileri ekranına Görevlendirildiği Okullar alt menüsü eklendi. Her Öğretmen için ayrı ayrı görevlendirildikleri okulların girişleri bu menüden yapılacaktır. Öğretmen Bilgileri ana ekranında bulunan listeye öğretmenlerin görevlendirildikleri okullar gösterildi.
 • Uygulamaya “Dokunmatik Modu” eklendi.
 • Uygulama görselleri düzenlendi.
 • Lisans modülü düzenlendi.
 • Veritabanı bağlantı türleri eklendi.
 • Sınav sonuç listeleri ve sınav sonuç karneleri 5 puan türüne göre düzenlendi.
 • Puan türlerine formülleme eklendi.
 • Test sınavlarına 5 çeşit puan türü eklendi.
 • Personellere SMS gönderme.

İletişim

Adres GMK BULVARI NO:60/9 Maltepe / ANKARA
Tel 0312 230 01 05
Fax 0312 230 01 05
GSM 0533 479 54 66
Banka Bilgileri Ziraat Bankası / Maltepe Şubesi
IBAN No TR72.0001.0006.8456.2343.6350.01
e-Mail info@aymibilgisayar.com
© 2016 PESHEM. Tüm Hakları Saklıdır.