• +90 530 177 38 76
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eDuMa PC Eğitim Yönetimi Sistemi Otomasyonu

Uygulamamız ile ilgili tüm versiyon değişikliklerini buradan takip edebilirsiniz.

v.1.4 (r.1 - b.1)

 • Sistem Yöneticisi için Öğrenci silme işlemi aktif edildi.
 • Sistem Yöneticisi için Öğretmen silme işlemi aktif edildi.
 • Sistem Yöneticisi için Personel silme işlemi aktif edildi.
 • Veritabanı senkronizasyon işlemine trigger optimizasyonu eklendi.
 • eDuMaDD uygulamasına göre lisans düzenlemeleri yapılandırıldı.
 • Yeni isme göre lisans düzenlemeleri yapılandırıldı.
 • Uygulamanın varsayılan veritabanı öneki edumadb olarak değiştirildi.
 • Uygulamanın ismi eDuMaPC olarak değiştirildi.
 • Uygulama içi kontroller yeniden düzenlendi.
 • Dönem silme işlemi aktif edildi, okula bağlı tüm verilerin otomatik silinmesi sağlandı.
 • Okul silme işlemi aktif edildi, okula bağlı tüm verilerin otomatik silinmesi sağlandı.
 • Ders Dağıtım sistemi aktif edildi ve eDuMa DD uygulaması adı altında ana uygulamadan ayrıldı.  
 • Menü tasarımları sadeleştirildi.
 • Menü tasarımları değiştirildi.
 • Uygulama simgeleri değiştirildi.
 • Uygulama varsayılan teması değiştirildi.
 • Görsel temalar güncellendi.
 • Uygulama nesne geliştirmeleri yapıldı.
 • Ödeme işlemlerine İcra Ekleme sistemi getirildi.
 • İcra Ekleme sistemi ile ilgili veritabanı güncellemeleri yapıldı.
 • Eğitim Portalı sistemi ile entegrasyon çalışmaları ile bunlara bağlı veritabanı düzenlemeleri yapıldı.
 • Ödev Analizi işlemleri değiştirildi.
 • Takvim & Planlama işlemine Derslik özelliği eklendi.
 • Takvim & Planlama menü listemeleri değiştirildi.
 • Takvim & Planlama işlemlerine Tekrarlanan Planlama özelliği eklendi.
 • Sabit Bilgiler - Ayarlar ekranındaki Müdür ve Müdür Yardımcısı bilgileri kaldırıldı. Personel Listesinde seçilerek getirilme özelliği eklendi.
 • Sabit Bilgiler - Ayarlar ekranına Kampüs seçimi eklendi.
 • Okul bilgilerinden Müdür ve Müdür Yardımcısı bilgileri kaldırıldı. Personel Listesinde seçilerek getirilme özelliği eklendi.
 • eDuMa Portal Uygulaması hayata geçirildi.
 • eDuMa Portal ile eDuMa PC arasında veri senkronizasyonu sistemi eDuMa Sync geliştirildi.
 • eDuMa PC uygulamasında eDuMa Sync uygulamasına illişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı.
 • Öğrenci Tanımlamaları ekranına toplu olarak portal kullanıcısı olarak işaretleme özelliği eklendi.
 • Öğretmen Tanımlamaları ekranına toplu olarak portal kullanıcısı olarak işaretleme özelliği eklendi.
 • Personel Tanımlamaları ekranına toplu olarak portal kullanıcısı olarak işaretleme özelliği eklendi.

SON VERSİYON YAPIM AŞAMASINDA

17.03.2018

v.1.3 (r.9 - b.6)

 • OpenSLL güncellemesi yapıldı.
 • MySQL kütüphane güncellemesi yapıldı.
 • Socket bağlantı ve bağlantı kesme işlemleri geliştirildi.
 • HTTP SSL sertifika düzenlemesi yapıldı. (Up-To-Date SSL) 
 • Internet Yedekleme İşlemi yeniden düzenlendi.
 • Uygulama varsayılan teması değiştirildi.
 • Görsel temalar güncellendi.
 • Uygulama nesne geliştirmeleri yapıldı.
 • "Genel Sınav Analizleri" menüsündeki "Esnek Analiz Tasarımı" ekran adı "Çapraz Analizler" olarak değiştirildi.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" ekranındaki raporlama adı değiştirildi.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" ekranındaki raporlamadan Filtre Çubuğu, Filtre Metni ile Satır & Sütun açma/kapama simgeleri kaldırıldı.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" ekranındaki raporlamaya Otomatik Satır & Sütun Genişliği, Her Sayfada Sütun İsimleri eklendi.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" ekranındaki analizlere özelleştirme özelliği eklendi.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" ekranındaki analizlerdeki toplam metinleri değiştirildi.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" ekranındaki Öğrenci Konu Analizine Konu Kodu eklendi.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" ekranındaki Öğrenci Konu Analizine Konu Soru Numaraları eklendi.
 • "Genel Sınav Analizleri" - "Çapraz Analizler" Öğrenci Konu Analizine “Öğrenci Konu Kazanım Analizi” şablonu eklendi.
 • "Test Sınavı Oluşturma" - "Cevap Anahtarı" ekranında konu seçimine Konu Kodları eklendi.
 • "Test Sınavı Oluşturma" - "Cevap Anahtarı" ekranına ilk girişte Mouse Scroll oynaması ile meydana gelen dengesiz konu değişimi engellendi.
 • "Sınav Sonuç Karnesi" ekranında karnelerdeki konu isimlerinin uzunluğuna göre otomatik uzama özelliği eklendi.
 • "Sınav Sonuç Hesaplama" işlemine konu kodu eklendi.
 • "Takvim & Planlama" - "Takvim Görünümü" ekranına "Ajanda" görünümü eklendi. NOT:Takvimin üzerindeyken sağ tuşa basılınca açılan menüden, Görünüm alt menüsünden Ajanda görünümüne geçilebilir.
 • "Takvim & Planlama" - "Takvim Görünümü" ekranına "Ajanda" görünümüne ek ayarlamalar eklendi. NOT:Takvimin üzerindeyken sağ tuşa basılınca açılan menüden, Ayarlar alt menüsünden Ajanda ayarları düzenlenebilir.

v.1.3 (r.9 - b.5)

 • Görsel temalar güncellendi.
 • Uygulama nesne geliştirmeleri yapıldı.
 • Tüm uygulama genelinde Türkçe dil güncellemesi yapıldı.
 • İl-İlçe Tanımlamaları ekranındaki NVİ Sisteminden Güncelleme işlemi güncellendi.
 • Lisans modülü güncellendi.

30.01.2018

10.12.2017

v.1.3 (r.9 - b.3)

 • Lisans modülü internet yedekleme sistemi güncellendi.
 • "Test Sınavları Genel Analizleri" menüsünde "İstatistik" hesaplamada "Bağıl Değişkenlik Yorumu" metinleri değiştirildi.
 • "Test Sınavları Genel Analizleri" menüsünde "İstatistik" hesaplamada "Çarpıklık Hesaplama" yöntemi değiştirildi. Formülde karekök alma bulunduğundan hesaplamada farklılıklar oluşuyordu. Karekök işlemi kaldırıldı.
 • "Test Sınavları Genel Analizleri" menüsünde "İstatistik" ekranı "Sınıf İstatistiği" alt sekmesinin adı "Genel Sınıf İstatistiği" olarak değiştirildi.
 • "Sınav Sonuç Hesaplama" ekranında hiç ders girilmemiş sınavın hesaplama işlemi tekrar düzenlendi.

v.1.3 (r.9 - b.2)

 • "Test Sınavları Genel Analizleri" menüsünde sonucu hesaplanmamış sınav seçiminde istatistik verileri çekilirken gelen hata düzeltildi.
 • "Test Sınavları Genel Analizleri" menüsünde "İstatistik" hesaplamada "Standart Sapma" hesaplaması değiştirildi.
 • "Sınav Sonuç Hesaplama" ekranında hiç cevap girilmemiş öğrencilerin otomatik kitapçık bulma işlemi tekrar düzenlendi.
 • "Test Sınavı Oluşturma" ekranına "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği eklendi.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Sınav Öğrenci Cevapları" ekranındaki "Öğrenci Aktarma İşlemi"->"Optik TXT Aktarma" penceresinin işlevine eklendi. NOT: Bu işlev test edilmemiştir. Kullanıcı tarafından mutlaka test edilmeli ve sonucu hakkında tarafıma bilgi verilmelidir.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Sınav Öğrenci Cevapları" ekranındaki "Öğrenci Aktarma İşlemi"->"Kayıtlı Öğrenci Ekleme" penceresinin işlevine eklendi.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Sınav Öğrenci Cevapları" ekranındaki "Sınava Katılan Öğrenciler" listesindeki öğrenci eşleştirme işlevine eklendi.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Sınav Sonuç Hesaplama" ekranındaki hesaplama işlevine eklendi.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Sınav Sonuç Karneleri" ekranındaki karne işlevine eklendi.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Sınav Sonuç Listeleri" ekranındaki listeleme işlevine eklendi.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Genel Sınav Analizleri" ekranındaki bütün analiz, istatistik ve grafik işlevlerine eklendi.
 • Yeni eklenen "Bu sınav okulun bütün seviyelerine uygulanabilir" özelliği; "Öğrenci Durum Analizi" ekranındaki bütün analiz işlevlerine eklendi.

06.12.2017

03.12.2017

v.1.3 (r.9 - b.1)

 • Tüm uygulamalar genelinde, yeni web sitesine uyum sağlandı.
 • Test Sınavları Genel Analizleri menüsüne "İstatistik" ekranı eklendi.
 • Test Sınavları Genel Analizleri menüsüne "İstatistik" ekranı "Sınıf İstatistiği" alt sekmesinde kullanılmak üzere "Genel Sınıf İstatistiği" şablonu eklendi.

v.1.3 (r.8 - b.9)

 • Test Sınavları Genel Analizleri menüsünde "Esnek Analiz Tasarlama" ekranlarına, "Satır Toplamları", "Satır Genel Toplamları", "Sütun Toplamları", "Sütun Genel Toplamları", "Bütün Satırları Genişlet", "Bütün Satırları Daralt" ve "Otomatik Genişlik" özellikleri eklendi. Kullanıcı bu özellikler yardımıyla rapor tasarımı yapabilecektir.
 • Test Sınavları Genel Analizleri menüsünde "Analizler (Liste Bazlı)" ve "Esnek Analiz Tasarlama" ekranlarında bulunan bütün raporlamalara kendilerine özgü şablon sistemi eklendi. Bu yeni sistem ile ilgili raporlamalar isteğe bağlı olarak tasarlanacak ve daha sonra tekrar kullanılabilmesi için şablon olarak kaydedilecek. Kullanıcı istediği kadar şablon oluşturabilecektir. NOT: Hazırlanan şablonlar bilgisayar bazlı saklanmaktadır. Bütün ağda kullanıma açık değildir. Tasarlanan şablonun başka bir bilgisayarda da açılmasını sağlamak için ilgili şablon seçilerek, farklı kaydet yöntemi ile Flash Diske aktarılarak diğer bilgisayara taşınabilecektir.
 • Test Sınavları Genel Analizleri menüsünde sınav seçimleri hızlandırması yapıldı.
 • Konu Tanımlama ekranına "M.S. Excel Olarak Dışarı Aktar" ve "M.S. Excel'den İçeri Aktar" özellikleri eklendi.
 • Konu Düzenleme ekranına Üst Konuyu "Del" tuşu ile silme özelliği eklendi.
 • Konu Tanımlama ekranındaki konu listesine Çift Tıklama ile hızlı düzenleme ekranı açma özelliği eklendi.
 • Mavi Ege Koleji veritabanı "Test Sınavları Detay Analizi tablosunda" hız iyileştirmesi yapıldı.
 • Tüm uygulama genelinde Türkçe dil güncellemesi yapıldı.
 • Uygulama Setup ve Update dosyalarına varsayılan olarak Test Sınavları Genel Analizleri menüsünde "Esnek Analiz Tasarlama" ekranı "Öğrenci Konu Analizi" alt sekmesinde kullanılmak üzere "Öğrencilerin Ders ve Sınav Bazlı Konu Analizleri" şablonu eklendi.

16.11.2017

13.11.2017

v.1.3 (r.8 - b.8)

 • Öğrenci Durum Analizi ekranındaki bağ sorunu giderildi.
 • Tüm uygulama genelinde, "Liste Yazdır" butonu ve çalışması yeniden düzenlendi.
 • Tüm uygulama genelinde, koşullu arama varsayılan değişkeni "-1" iken "-99999999" olarak yeniden düzenlendi.
 • Mavi Ege Koleji veritabanı "Test Sınavları ana tablolarında" hız iyileştirmesi yapıldı.

v.1.3 (r.7 - b.9)

 • Sınıfların Ders Atamalarındaki açılış hatası giderildi.
 • Ders Tanımlamalarından "Ders Grubu" bilgisi kaldırıldı.
 • Sınıfların Ders Atamaları dönem bazlı çalışmaya göre ayarlandı.

30.07.2017

17.10.2017

v.1.3 (r.8 - b.5)

 • Öğrenci arşivleme işlemine "Öğrenci Çıkış Yaptı" şartı eklendi.
 • Öğrenci arşivleme işleminde eksik ödemeler ve eksik kesilen faturaların kontrolü ve bilgilendirmesi sağlandı.
 • Öğrenci çıkış yaptı işlemine uyarılar eklendi.
 • Öğrenci düzenleme ekranındaki "Ücretlendirme ve Taksitlendirmeler" sekmesindeki "Alınacak Ücretler" tablosuna "Kesilen Fatura" ve "Kalan Fatura" bilgileri eklendi.
 • Öğrenci düzenleme ekranındaki "Ücretlendirme ve Taksitlendirmeler" sekmesindeki "Taksitler" tablosuna ücret ekleme ve düzenleme işlemine "Kesilen Fatura" bilgilendirmesi eklendi.
 • Öğrenci düzenleme ekranındaki "Ücretlendirme ve Taksitlendirmeler" sekmesindeki "Alınacak Ücretler" tablosuna ücret ekleme ve düzenleme işlemine "Kesilen Fatura" bilgisine göre ücret tutarlarında değişiklik engellemesi yapıldı. Bundan böyle kesilen fatura tutarları toplamından daha düşük bir değerde ücret tutarı girişi yapılamayacak.
 • Öğrenci düzenleme ekranındaki "Ücretlendirme ve Taksitlendirmeler" sekmesindeki "Taksitler" tablosuna "Ödenen" ve "Kalan" bilgileri eklendi.
 • Öğrenci düzenleme ekranındaki "Ücretlendirme ve Taksitlendirmeler" sekmesindeki "Taksitler" tablosuna taksit ekleme ve düzenleme işlemine "Ödenen" bilgilendirmesi eklendi.
 • Öğrenci düzenleme ekranındaki "Ücretlendirme ve Taksitlendirmeler" sekmesindeki "Taksitler" tablosuna taksit ekleme ve düzenleme işlemine "Ödenen" bilgisine göre taksit tutarlarında değişiklik engellemesi yapıldı. Bundan böyle ödenen taksit tutarları toplamından daha düşük bir değerde taksit tutarı girişi yapılamayacak.

v.1.3 (r.8 - b.7)

 • Fatura Mikro Aktarım işleminde Fatura Kesilecek Kişi Adres bilgisindeki boşlukları otomatik kaldırma eklendi.
 • Öğrenci Ücret Bilgileri ekranında çift görüntüleme giderildi.

04.11.2017

19.08.2017

v.1.3 (r.8 - b.1)

 • Uygulama açılışında meydana gelen bağlantı hatası giderildi.
 • Ödeme işlemlerinde tutarı girilmemiş ödeme türü tarihlerinin kaydedilmesi engellendi.
 • Test Sınavı Oluşturma işlemine seçili sınavdan kopya sınav oluşturma özelliği eklendi.
 • Uygulama içi bazı bölümlerde gösterilen öğretmen listeleri sadece aktif öğretmenleri gösterecek şekilde düzenlendi.
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında gizlenen arka plan hatası giderildi (Sınavı Öğretmene Atama İşlemi)
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında sınav listesinin altındaki Footer kaldırıldı.
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında sınav dersleri listesinin altındaki Footer kaldırıldı.
 • Test Sınavı Oluşturma ekranında sınavı öğretmene atama işlemini temizleme butonu eklendi.

v.1.3 (r.7 - b.7)

 • Mikro muhasebe uygulamasına ödeme aktarımında peşinat düzenlemesi yapıldı.
 • Yapılan ödemeler listesi ekranında peşinat düzenlemesi yapıldı.

22.07.2017

17.10.2017

v.1.3 (r.8 - b.6)

 • "Genel Sınav Analizleri" menüsüne yeni "Esnek Analiz Tasarımı" sekmesi eklendi.
 • "Genel Sınav Analizleri" menüsündeki "Esnek Analiz Tasarımı" sekmesine "Öğrenci Ders Analizi", "Öğrenci Konu Analizi" ve "Öğrenci Soru Analizi" eklendi.
 • Uygulama bütününde yeni sistem olan "Yatay Grid" entegrasyonları yapıldı. "Yatay Grid Dışa Aktarım" ve "Yatay Grid Yazdırma" fonksiyonları eklendi.

v.1.3 (r.8 - b.3)

 • Fatura oluşturma işlemine "KDV Oranı" bilgisi eklendi.
 • Fatura detay bilgilerine "KDV Oranı" bilgisi eklendi.
 • Mikro Muhasebe uygulamasına faturalar aktarılırken "KDV Oranı" aktarımı yeniden düzenlendi.
 • Sınav sonuç karnelerine "Kitapçık Kodu" eklendi.
 • Sınav sonuç karnelerine "Başarı Analizini Göster", "Ders Analizini Göster", "Konu Analizini Göster" ve "Konu Analizinde Grafikleri Göster" parametreleri eklendi.
 • Sınav sonuç karnelerine eklenen parametreler karnelere uygulandı.
 • Lisans modülü güncellendi.

09.09.2017

19.07.2017

v.1.3 (r.7 - b.6)

 • Mikro muhasebe uygulamasına öğrenci aktarımında düzenlemeler yapıldı.
 • Mikro muhasebe uygulamasına aktarımda bölüm tanımlamaları kontrol işlemi düzenlendi.
 • Faturalandırma işlemlerindeki Hızlı Tarih ve Sayı düzenleme işlemine Mikro Muhasebeye aktarım alanları da eklendi.
 • Görsel temalar güncellendi.
 • Uygulama nesne geliştirmeleri yapıldı.
 • Ücret ekleme işlemindeki peşinat girişi yeniden düzenlendi.

v.1.3 (r.7 - b.8)

 • Mikro muhasebe uygulamasına ödeme aktarımına daha önce aktarılmış kayıtların tekrar aktarılması özelliği eklendi.

25.07.2017

15.06.2017

v.1.3 (r.7 - b.5)

 • Mikro muhasebe uygulamasına öğrenci aktarımı değiştirildi. Her döneme kaydedilen öğrenciler ayrı ayrı aktarılıyordu, yeni sistemde tüm dönemlerdeki öğrenciler tek olarak aktarılacak.

v.1.3 (r.7 - b.4)

 • Taksit bilgilendirme formu düzenlendi.

19.04.2017

03.04.2017

v.1.3 (r.7 - b.2)

 • Test Sınavlarına Cevap Anahtarı Yazdırma Eklendi.
 • Ödeme düzenleme işlemindeki öğrenciid bağı kopması düzeltildi.
 • Çıkış Yapan Öğrenci işlemine ücret bilgilerinin bitiş tarihlerini güncelleme eklendi.
 • Öğrenci Bilgileri ekranına “Seçili Öğrenci Çıkış Yaptı” butonu eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerine birden fazla aynı ücret türü düzenlemesi yapıldı.
 • Faturalandırma işlemine ücret id kontrolü eklendi.
 • Öğrenci Arşivleme Sistemi ödemesini yapmayan öğrenciler ve yapılan ödemelere göre eksik faturası bulunan öğrencilere göre engellendi.
 • Muhasebe sistemine aktarılan ödemenin düzenleme engeli kaldırılarak düzenleme kilidi eklendi.
 • Öğrenci ekleme yöntemlerine “Başka Okuldan Öğrenci Ekleme” eklendi.
 • İade işlemlerine havale ile iade eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerinde fatura oluşturma işlemi seçimlik yapıldı.
 • Faturalandırma işlemlerinde ücretin fatura net tutar bilgisinin boş olup olmadığının kontrolü eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerinde varsayılan olarak Mikro Muhasebeye aktarımı yapılmamış kayıtlar getirilecek şekilde yeniden düzenlendi.
 • Makbuz işlemlerine “Tahsilat Makbuzları” ve “İade Makbuzları” alt filtrelemeleri eklendi.
 • İade ödeme işlemine tediye makbuzu hazırlama özelliği eklendi.
 • İade Edilen ücretler ile ilgili iade ödeme işlemi eklendi.
 • Ücret detaylarına “İade” bilgisi eklendi.
 • Ücret detaylarındaki “Peşinat” bilgisi kilitlendi.
 • Makbuz işlemlerine “Makbuz Hazırlayan” ve “İptal İşlemini Yapan” bilgileri eklendi.
 • Makbuz işlemlerinden “Ekle” ve “Düzenle” özellikleri kaldırıldı.
 • Ana menüdeki “Makbuz Hazırlama” menüsü “Makbuz İşlemleri” olarak değiştirildi.
 • Hazırlanan makbuzlar öğrenciler ile ilişkilendirildi.
 • Ödeme işlemlerinde ödeme tarihi kontrolü eklendi.
 • Makbuz işlemlerine kullanıcı log tutma özelliği eklendi.
 • İptal edilen makbuzları hangi kullanıcının iptal ettiği bilgisi tutulmaya başlandı.
 • Peşinat ödemesi yapılmış ücret bilgilerinin silinmesi engellendi.
 • Öğrenci bilgileri ekranındaki kaybolan Veli Bilgileri ekranı geri getirildi.
 • Taksit bilgi düzenlemesi “Taksit Tutar Aşımı Düzenleyebilme” yetkisine göre uyarlandı.
 • Kullanıcı yetkilendirmelerine “Taksit Tutar Aşımı Düzenleyebilme” yetkisi eklendi.
 • Makbuzlarda Kredi Kartı Banka Adı bilgisinin çıkması sağlandı
 • “Öğrenci Sözleşmesi v1”, “Öğrenci Sözleşmesi v2”, “Taksit Bilgilendirme Form” raporlamalarına teşvik bilgisi eklendi.
 • Ücretlendirme ekranında indirimler bölümü sağa yaslandı. Açılır-kapanır duruma getirildi.
 • Ücretlendirme işlemlerinde düzenlemeler yapıldı.
 • Mikro Muhasebe uygulaması senkronizasyon işlemleri için gerekli kontroller ve veri girişleri düzenlendi.
 • Bölüm silme işlemleri değiştirildi.
 • Mikro Muhasebe uygulaması senkronizasyon işlemleri yapıldı.
 • Faturalandırma işlemlerinde gereksiz fonksiyonlar çıkartıldı.
 • Ücretlendirmelerde değişik düzenlemeler yapıldı.
 • Mikro Muhasebe Otomasyonuna entegrasyon işlemleri düzenlendi.
 • Konu Tanımlamaları ekranındaki yazdırma işlemi düzenlendi.
 • Menülerdeki gridlerin otomatik yazdırma işlemi düzenlendi.
 • Yapılan Ödemeler Listesine Ödeme Türü eklendi.
 • Hızlı Öğrenci Bilgileri Güncelleme işlemine log tutma özelliği eklendi.
 • Kullanıcı, Öğretmen ve Öğrenci kullanıcıları için Hızlı Erişim Çubuğu menüleri özelleştirilebilir hale getirildi.
 • Uygulamanın tüm menülerine Hızlı Erişim Çubuğuna ekleme özelliği eklendi.
 • Sınıf Tanımlamalarına bağlı olduğu okul seçimi eklendi.
 • Test Sınavları ekranlarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Öğrenci Gözlem Formuna arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Okul Sınavlarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Ödev Analizlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Günlük Ödev Analizlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Etüt İşlemlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi Girişlerine arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Konu tanımlamalarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Ders Grup Dersleri tanımlamalarına arşiv ders gruplarına göre işlem özelliği eklendi.
 • Ders Gruplarına arşivleme özelliği eklendi.
 • Öğrenci Tanımlamaları ekranına hızlı bilgi güncelleme özelliği eklendi.
 • Makbuzlara Teslim Eden, Teslim Alan bilgileri eklendi.
 • Ana bilgisayar yönetici modülünde gösterilen Çöp Verileri Temizle butonunun fonksiyonu genişletildi.
 • Planlama modülü ve raporlama düzenlemeleri yapıldı.
 • Fatura tarih ve sayısını kullanıcının düzenleyebilmesi için seçenek eklendi
 • Sabit bilgiler ekranına makbuz logosu eklendi.
 • Uygulamanın simge durumuna küçültülerek geri eski konumuna getirilmesindeki yok olma sorunu giderildi.
 • Makbuz numarası, makbuz tarihine göre sistemdeki daha önce kesilen makbuzlara göre otomatik olarak arttırılacak şekilde düzenlendi.
 • Sisteme makbuz eklendiğinden itibaren silinemeyecek sadece iptal edilebilecek.
 • Banka havalesi ile yapılan ödeme hariç diğer bütün ödemelerde makbuz işlemi otomatik düzenlenecek ve ekrana getirilecek.
 • Banka havalesi ile yapılan ödeme var ise diğer tür ödemeler engellendi. Örneğin; Banka havalesi ile kredi kartı ödemesi aynı anda kullanılamayacak
 • Yeni makbuz tasarımı yapıldı.
 • Makbuz yazdırma işlemi düzenlendi.
 • Mikro Muhasebe uygulaması ile etkileşimli aktarım işlemleri düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulamasındaki Yapay Algoritma, Standart Algoritmaya göre yeniden düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulaması içindeki kontroller düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulamasındaki menüler yeni sisteme göre yeniden düzenlendi.
 • Optik Okutma uygulamasında bulunan okutma kalitesi bilgileri yeni sisteme göre değiştirildi.
 • Optik Okutma uygulamasına seçilen dizindeki optik formların seçimli olarak okutulması özelliği eklendi. İlk dizin seçiminde bütün formlar seçili olarak getiriliyor. Kullanıcı isterse okutulacak formları ayrıca seçebiliyor.
 • Optik Okutma uygulamasındaki eski sonuç dosyasına ekleme yaparken ekrana gelen boş satırlar kaldırıldı.
 • Optik Okutma uygulamasına otomatik döndürme özelliği eklendi.
 • Optik Okutma uygulamasına Standart Algoritma eklendi.
 • Tüm uygulamalar yeni versiyona göre düzenlendi. (RAD.10.1.Upt.2)
 • Yeni öğrenci kayıt yapılırken ücretlendirme ekranına geçerken veren hata giderildi.
 • Öğretmen > Öğretmen Tanımlamaları > Görevlendirildiği Okullar sütununun filtrelemesi düzenlenecek. (Tek okul bazlı çalışmıyor)
 • Fatura hazırlama işlemindeki KDV tutarsızlıkları giderildi.
 • Fatura filtreleme özelliklerine ek olarak “Fatura Tutarı Tutmayan Kayıtlar” özelliği eklendi.
 • Fatura yazdırma işlemi öncesi hatalı kayıt kontrolü, basılmamış fatura kontrolü ve girilmemiş muhatap bilgisi kontrolü eklendi.
 • Ücret bilgilerindeki KDV oranı gösterimi düzeltildi.
 • SMS İşlemleri sol alandaki smsleri tek tek seçme özelliği düzeltildi
 • SMS İşlemleri menüsüne sol alandaki sms referans listesine sağ tık silme özelliği eklendi.
 • Öğretmen Modülü - Rehberlik Görüşmesi ekranı Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Sonuç Listeleri ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Sonuç Karneleri ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Sonuç Hesaplama ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Sınav Öğrenci Cevapları ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Test Sınavı Oluşturma ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Kazanımlar Raporu ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Kazanımlar Bilgi Girişi ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Davranışlar Raporu ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Davranışlar Bilgi Girişi ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Öğrenci Durum Analizi ekranı Sınıf Öğretmeni ve Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Kitap Okuma ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Okul Sınavları ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Günlük Ödev Analizi ekranı Sınıf Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Ödev Analizi ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Bireysel konu Analizi ekranı Sınıf Ders Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Veli Görüşme ekranı Sınıf Ders Öğretmeni, Sınıf Öğretmen ve Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • Öğretmen Modülü - Öğrenci Tanımlamaları ekranı Sınıf Ders Öğretmeni, Sınıf Öğretmen ve Rehberlik Öğretmeni kullanımına göre düzenlendi.
 • “Ders Dağıtım > Öğretmen Ders Atamaları” altında Aktif Kayıtların yanı sıra Pasif Kayıtları da listeliyor program. Pasif kayıtlar kaldırılabilir yahut bir Aktif / Pasif seçim butonu açılabilir.
 • Detaylı Öğrenci Durum Analizi raporuna öğretmen görüşleri eklenecek
 • Öğrenci durum analizi sınav sonuçları çoklu gösterim hatası düzeltildi.
 • Yedekleme işlemi nesne kullanımı değiştirildi
 • Faturalandırma işlemlerine faturanın kesilecek adedinin, çalışılan dönemin başlangıç - bitiş tarihlerine göre aradaki ay sayısı baz alınarak otomatik getirtilmesi sağlandı. Ayrıca fatura kesilen ayın bölen değeri bu başlangıç - bitiş tarihlerine göre otomatik getirtiliyor.
 • Analiz > Ödev Analizi altında sınıflara ödev verdikten ve yapan - yapan yapmayan öğrencileri kontrol ettikten sonra ödevi düzenlemek gerektiğinde (Ödev metninde bir yazım hatası) kaydetme işleminde yapan - yapmayan öğrencileri siliyor. Çok uğraştırıyor. :)
 • Faturalandırma işlemleri dönem başlangıç ve bitiş tarihlerine göre otomatik bölme işlemi eklendi
 • Öğrenci ücret başlangıç ve bitiş tarihilerine göre faturalandırma işlemleri düzenlendi
 • Öğrenci ücretlendirme türlerine, ücretin başlangıç ve bitiş tarihleri eklendi
 • Öğretmen Modülünde ödev işlemleri öğretmen ve dönem bazlı işlevselleştirildi.
 • Ders Grup Dersleri atama işlemi dönem bazlı işlevselleştirildi.
 • Konu Tanımlamaları giriş ekranındaki Okul Bağlantısı kırılmış! Hangi okul seçilirse seçilsin Anaokulu Konu Tanımlama Ekranı geliyor.
 • Faturalandırma işlemlerine öğrencinin tüm faturalarını gösterme ekranı eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi bilgi girişine Toplu Bilgi Ekleme özelliği eklendi.
 • Öğrenci Durum Analizi raporlamasına Detaylı raporlandırma eklendi
 • Planlama işleminde etkinlik türü düzenlendi
 • Planlama işlemine Sınıf görevlendirme eklendi.
 • Ayarlar menüsüne e-Mail Bağlantı Ayarları eklendi
 • Öğrenci Serbest Listelerine fatura kesilecek kişi bilgileri eklendi
 • Günlük Ödev Analizi ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Ödev Analizi ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Kitap Okuma ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Okul Sınavları ekranına Öğretmen Görüş Bildirimi ekranı eklendi.
 • Otomatik Parametre Başlık oluşturma eklendi.
 • Bireysel Konu Analizi ekranına toplu bilgi girişi eklendi.
 • Uygulama içi görseller ve menü dizaynları düzenlendi.
 • Uygulama içi yetkilendirmeler düzenlendi.
 • Optik okutma Uygulaması düzenlendi.
 • A4 sayfaya ikili fatura basımı eklendi.
 • Taksit tutarı düzenleme işleminde ödemesi yapılmış bir tutar var ise bu tutarın altında taksit tanımlaması engellendi.
 • Ücret gurubunun toplam ücret tutarı ile planlanan taksitlendirmelerin toplam tutarlarının eşitlenmesi sağlandı. Bundan sonra farklılık olması halinde düzeltilene kadar ekrandan çıkış yapılamayacak.
 • Ödemesi bulunan ücret gurubunun silinmesi engelendi.
 • Ödemesi bulunan ücret gurubuna yeniden otomatik taksitlendirme yapılması engellendi.
 • Ödemesi bulunan taksit bilgisinin silinmesi engellendi. 
 • Mikro Muhasebe uygulamasına aktarımı yapılmış ödemelerin silinmesi engellendi. Bundan sonra silinemeyecek
 • Ödeme işlemlerine, tutar, banka, tarih ve çek bilgisi kontrolleri eklendi. Bundan sonra eksik bilgisi olan kayıtlar eklenemeyecek.
 • Ödeme alma işlemlerine Kredi Kartı Banka listesi getirtildi.
 • Kredi Kartı Banka tanımlamaları menüsü eklendi.
 • Lisanslama modülü güncellendi.
 • Öğrenci listesi sığ tık menüsüne e-Okul’dan bilgileri güncelleme özelliği eklendi.
 • Listeler menüsüne alınan ödemeleri Mikro Muhasebe uygulamasına aktarma menüsü eklendi.
 • Faturalandırma işlemlerine Mikro Muhasebe uygulamasına aktarma özelliği eklendi.
 • Ayarlar menüsüne Mikro Muhasebe entegrasyon parametreleri eklendi.
 • Ücret ekleme işlemine KDV Oranı bilgisi eklendi.
 • Uzak veritabanı bağlantısı ve çoklu bağlantı seçeneği eklendi.
 • Lisanslama modülü geliştirildi.
 • Öğretmenlerin Görevlendirildikleri Okullar bilgisi ile Uygulamanın Öğretmen Girişi ekranı ilişkilendirildi. Uygulamaya giriş yapan öğretmenler, görevlendirildikleri okullar arasında geçiş yapabilecekler.
 • Öğretmen Detay Bilgileri ekranına Görevlendirildiği Okullar alt menüsü eklendi. Her Öğretmen için ayrı ayrı görevlendirildikleri okulların girişleri bu menüden yapılacaktır. Öğretmen Bilgileri ana ekranında bulunan listeye öğretmenlerin görevlendirildikleri okullar gösterildi.
 • Uygulamaya “Dokunmatik Modu” eklendi.
 • Uygulama görselleri düzenlendi.
 • Lisans modülü düzenlendi.
 • Veritabanı bağlantı türleri eklendi.
 • Sınav sonuç listeleri ve sınav sonuç karneleri 5 puan türüne göre düzenlendi.
 • Puan türlerine formülleme eklendi.
 • Test sınavlarına 5 çeşit puan türü eklendi.
 • Personellere SMS gönderme.

v.1.3 (r.7 - b.3)

 • Taksit bilgilendirme formuna "İade Bilgisi" eklendi.
 • Ücret silme işlemlerine peşinat ve iade bilgisi kontrol eklenerek silinmesi engellendi.
 • Ücret detay bilgileri ekranına "Peşinat Sil" ve "İade Sil" özellikleri eklendi.
 • Test Sınavları - Sonuç Hesaplamaları ekranındaki "Cevap" bilgisi kaldırıldı.

15.04.2017

© 2019 PESHEM. Tüm Hakları Saklıdır. Powered by code.killer